דף הבית מצאי דולה! מהי דולה פגוש את הדולות דולה וחדרי לידה דולה מלווה לאחר לידה מניעת חתך בלידה פורום

ניוזלטר דולות - גיליון מס' 7
[[שם]] יקרה,
לפניך גיליון מס' 7 של אתר דולות - אמנות התמיכה בלידה. גיליון זה מוקדש לנושא האתיקה של הדולות. תחום הלידה עובר בשנים האחרונות מהפך אדיר. הרושם הכללי הוא שגזר דין ה'בעצב' הולך ומתרכך. מצד היולדות, לידות רבות יותר ויותר, ראשונות וחוזרות, מתוארות באור חיובי כחוויתיות ומעצימות. מצד סביבת הלידה המקובלת, בית החולים, הרי ששיעורי חתך החיץ הולכים ויורדים בהתמדה, והצוותים הופכים קשובים יותר ויותר. 

קריאתו של ד"ר מרסדן וגנר, 'לתת מימד אנושי ללידה' זוכה למענה. כל זה מתרחש לאט, אך כדור השלג של שינוי פני הלידה כבר לא ניתן לעצירה. רבות בזכות פועלם של גופים כמו 'נשים קוראות ללדת', ונשים כמו נירית שפירא, גילה רונאל, וונדי בלומפילד, איריס יוטבת ורבות וטובות שתקצר היריעה מלהכיל.

מכל מקום נראה שחשרת ענני הטראומה ששרתה כמו עידן קרח מעל ללידה הולכת ומתבהרת. הדולה היא אחת מסוכנות השינוי העיקריות של פני הלידה בימינו. לידה ועוד לידה כמו חרוזים בשרשרת רוקמת הדולה את אפשרות הלידה הטובה אל תוך מארג החיים ומגשימה אותה כמציאות הסבירה. כסוכנת שינוי מרכזית בעידן כה מהיר נדרשת הדולה לשמש מעין מתמר - טרנפסורמטור. הדולה מתמירה 'רעשים' בחדר הלידה עבור היולדת שלה, מפחיתה השפעות מלחיצות, סופגת מידע ומעבדת אותו. כמעט שיליה אנושית ליולדת.

עבודה כה אינטנסיבית דורשת קבלה של כל-כך הרבה החלטות בזמן אמיתי, רמת קשב גבוהה, ויכולת עיבוד והתמרה גאוניות כמעט. כן, אני בפירוש חושבת שניתן לדבר על 'אינטליגנציה דולאית'. ואני מתערבת שדולות רבות מרגישות בימים אלו איך עבודתן מפתחת בהן שדות עצומים של מרחבי מידע חדשים וענקיים הצומחים במהירות.

צמיחה שכזו מחייבת טקסטבוק אתי. רפרנס שניתן להתייחס אליו ולבחון לאורו סוגיות ושאלות שצצות מטבע הדברים כשהדרך נפתחת לאורך. גיליון זה מציע שני טקסטים מרכזיים בנושא האתיקה של הדולות בישראל. הטקסט הראשון הוא מאמר של גילה רונאל, דולה ומכשירת דולות, מדריכה להכנה ללידה ומכשירת מדריכות, ומהפעילות בישראל בתחום שינוי פני הלידה, בנושא. הטקסט השני הוא 'קוד אתי לדולה' שחיברו סיון אופירי, דולה ומדריכה להכנה ללידה, רכזת קורס דולות ומלווה לאחר לידה ופעילה בתחום הלידה בישראל, ורונה בראון דולה, מדריכת דולות ומרכזת קורסי דולות ופעילה בנושאי נשים בישראל. הקוד חובר במסגרת עבודתן של אופירי ובראון במרכז הישראלי לחינוך ללידה.
.

האתיקה של הדולות / גילה רונאל
המאמר פורסם בניוזלטר והפך למאמר קבוע באתר בנושא אתיקה כאן

קוד אתי לדולה / מאת סיון אופירי ורונה בראון

חובת המקצועיות

 1. לאישה ומשפחת זכות בסיסית לקבלת שירות מקצועי, מיומן ובטוח.
 2. חובת נותנת השירות להעניק שירות מיומן ומקצועי, המתבסס על הסכמה מוכרת, התעדכנות מקצועית, הרחבת הידע המקצועי והעמקתו. חובת נותנת השירות לשאוף, באופן תמידי, לשיפור הכישורים המקצועיים הרלוונטיים בתחום עיסוקה.
 3. חובת נותנת השירות להתעדכן בשינויים וחידושים רלוונטיים למקצוע ולפעול על פיהם.
 4. חובת הנותנת השירות להיות מצויה בחוקים ובנהלים הקיימים בנוגע לתחום עיסוקה.
גבולות מקצועיים
 1. חובת נותנת השירות להגדיר לאישה ומשפחתה את גבולות הידע וההסמכה שלא ולא להעניק או להתיימר להעניק, שירות בתחום שאינה מקצועית בו ומוסמכת בו.
 2. על נותנת הישרות להכיר בתרומה המקצועית והייחודית של תחום עיסוקה ושל המקצועות האחרים הסובבים את האישה ומשפחתה. על נותנת השירות להעריך ולכבד בעלי תפידים אחרים, לעבוד איתם בשיתוף פעולה ולהפנות את האישה ומשפחתה לבעלי מקצוע אחרים בעת הצורך.
 3. על נותנת השירות לפעול להעצמת האישה ומשפחתה ולקדם את האחריות האישית שלהם על חייהם ועל בריאותם.
 4. על נותנת השירות לפעול ולנהוג לפי נוהלי המקום ולכבד את מנהגיו.
 5. חל איסור על נותנת השירות להתערב בשיקולי הצוות הרפואי.
חובת השירות
 1. נותנת השירות חייבת לראות עצמה כחלק ממערך נותני השירותים בחברה ובתור שכזו, עליה לתת שירות הולם, זמין, אמין ואיכותי, התואם לתנאי החוזה שהוסכם בינה לבין האישה ומשפחתה.
 2. חובת נותנת השירות להבין, לבד ולהכיר במערכת האמונות של אישה ומשפחתה, צרכיהם ושאיפותיהם. עליה להעניק טיפול שווה ללא משוא פנים וללא אפליה בגין דת, גזה, מין, גיל, אמונה, השתייכות פוליטית, מעמד חברתי או בריאותי.
 3. חובת נותנת השירות לקבל הסכמה למתן שירות בכלל ובפרט למתן הדרכה, ייעוץ ומגע.
 4. חובת נותנת השירות לספק מידע ברור ורחב לאישה ולמשפחתה כך שיוכלו להבין את מגוון החלופות הטיפוליות הקיימות, יכירו באמות המידה לבחינתן ויוכלו לבחור ביניהן.
 5. חובת נותנת השירות ליידע את האישה ומשפחתה בזכויותהם החוקיות.
החובה המוסרית
 1. חובת נותנת השירות למלא את תפקידה, בהתאם לחוקים המקצועיים והחברתיים הקיימים, ובהתאם לאמות המוסר האוניברסליות הכלליות בחרה האנושית. 
חובת הסודיות הרפואית

1. על נותנת השירות חלה חובת הסודיות הרפואית, החלה על כל מטפל:

1.1 אסור לנותנת השירות להעביר לגורם שלישי כל מידע רפואי, אישי משפחתי, כלכלי או אחר, שנמסר לה עקב עיסוקה.
1.2 חובת נותנת השירות להכיר ביחסי האמון השוררים בינה לבין בני הזוג, שהם יחסי מטפל מטופל, ולהכיר בכך שהמידע נמסר לה מתוקף תפקידה בלבד ולא לשום מטרה אחרת.
2. חובת נותנת השירות לשמור על פרטיותם וצנעתם של האישה ומשפחתה.
2.1 חל איסור מוחלט לנצל יתרונות במערכת היחסים, שנוצרה, על מנת לחדור לתחום הפרט, שאינו מקדם את השירות המקצועי הרלוונטי.
2.2 חל איסור מוחלט לנצל את היתרונות, שהושגו במערכת היחסים, להשגת טובות הנאה אישיות, שלא הוגדרו כתמורה ישירה לשירות שניתן.
2.3 חל איסור לחלוק מידע אודות האישה ומשפחתה עם בעלי תפקידים אחרים, אלא בהסכמתם המפורשת של הלקוחות.
3. חובת הסודיות לא תחול במקרים הבאים:
3.1 במקרה בו נותנת השירות נדרשת, מטעם החוק, להעביר מידע אודות האישה ו/או משפחתה.  על נותנת השירות לברר היטב את הלגיטימיות המשפטית של הדריכה להפרת הסודיות הרפואית בטרם היא חולקת כל מידע הקשור ללקוחות.
3.2 במקרה בו חיסיון המידע עלול לפגוע במטופל או באחרים, תפעל נותנת השירות על פי עקרון של ביטחון המטופל והציבר. בכל מקרה, העברת המידע תעשה מתוך שיקול דעת, הנעשה בכובד ראש, ותוך צמצום מידת החשיפה למינימום הנדרש למניעת נזק לאישה, למשפחתה ולחברה.
3.3 במקרה בו קיבלה נותנת השירות הסכמה ברורה ומפורשת להעברת מידע מסויים לגורם מסויים. 
החובה הציבורית
 1. על נותנת השירות לראות עצמה כשליחה של המקצוע בקהילה ולקדם את מעמדו החברתי - מקצועי בכל פן של עבודתה.
 2. על נותנת השירות לפעול למען קידום בריאות האישה והמשפחה, למען קידום מעמד האישה והילד בחברה ועמידה על זכויותיהם. 
זכויות נותנת השירות
 1. זכותה של נותנת השירות לקבל מידע רלוונטי, אמין וישר על מצבה הבריאותי והכללי של האישה.
 2. זכותה של נותנת השירות לבחור את הקשרים המקצועיים שלה ולהתאימם ליכולתיה, גבולתיה וגישתה.
 3. נותנת השירות זכאית להכרה מקצועית ולתנאי עבודה ושכר הולמים. על נותנת השירות לראות עצמה כשייכת ולפעול במסגרת ארגונים העוסקים בהשגת הכרה שכזו, מול משרד הבריאות והרווחה.
 4. לנותנת השירות זכות להגנה בפני סיכונים מקצועיים וזכות לבטח את עצמה מפני תביעות מקצועיות.
עד כאן הקוד האתי. ועכשיו לחלק הטעים של הניוזלטר - מתכון אנטיפסטי של הדולה והשפית עופרי זוטא.

אנטיפסטי שומר, גזר וסלק / עופרי זוטא

אפשר להגיש כפתיח, מנה ראשונה או תוספת למנה עיקרית. ההכנה פשוטה ולא מלכלכת כלים מיותרים. כל ירק נעטף ברדיד אלומיניום ושם מטופל, מההתחלה ועד הסוף. מומלץ אפילו להגיש לשולחן בכיסי האלומיניום שיצרתם. מקורי, צבעוני ויפה. שימו לב לנוזלים הטעימים, שהצטברו בכיס האלומיניום. חבל על כל טיפה...

חומרים ל-6 מנות.
לשומר:
2 ראשי שומר חתוכים לרבעים לאורכם + עלעלי השומר קצוצים גס
2 כפות שמן זית
מיץ מ-2 תפוזים
1/2 כפית מלח גס
קוביות מקליפת שאריות חצי תפוז (אחרי שסחטנו אותו)
לסלק:
3 סלקים מקורצפים היטב, חתוכים לרבעים לאורכם
10 שיני שום לא קלופות (מניחים סכין רחב על השום ולוחצים קלות)
1 כפית מלח גס
2 כפות שמן זית
2 כפיות חומץ בלסמי
חופן עלי מרווה קצוצים גס או 10 גבעולי תימין (קורנית)
לגזר:
4 גזרים גדולים, קלופים וחתוכים למקלות (חוצים כל גזר לרוחב. כל מחצית חותכים לרבע, לאורך)
1 כפית כוסברה יבשה
2 כפיות דבש
1/4 כוס מיץ לימון
קמצוץ מלח
30 גרם חמאה חתוכה לקוביות קטנות

+ מחממים תנור לחום גבוה (220 מעלות).
+ מכינים 3 רצועות של רדיד אלומיניום באורך של כמטר. מקפלים כל רצועה לשניים. מקפלים שוב ליצירת 3 כיסים רחבים. מניחים בתבנית גדולה זה לצד זה (תבנית התנור תתאים). בכל כיס מניחים ירק אחר.
+ מכינים את השומר: יוצקים עליו שמן זית ומיץ תפוזים. מפזרים מלח גס, את קוביות קליפת התפוז והעלעלים.
+ מכינים את הסלק: מפזרים שיני שום ומלח גס ויוצקים בעדינות שמן זית ובלסמי. מוסיפים תימין/מרווה.
+ מכינים את הגזר: מפזרים זרעי כוסברה. מוסיפים דבש, מיץ לימון ומלח גס. מפזרים מעל את קוביות החמאה.
+ סוגרים היטב כל כיס אלומיניום בנפרד, ואופים בתנור שעה ו-10 דקות.
+ מגישים בטמפרטורת החדר.

עד כאן המתכון, ולפני סיום, מספר עניינים על סדר היום. ביום ב' 13 בנובמבר בשעה 20:00 בערב יתקיים ב'דיאדה' בת"א ערב בנושא לרפא חוויות לידה קודמות עם גילה רונאל: ערב אינטראקטיבי על חוויות לידה לא קלות, על המשקעים שהחוויה מותירה בגוף ובנפש ועל הדרכים להתכונן ללידה הבאה. פרטים בטל' 03-5244484. ההרשמה מראש. במקביל נפתחה בדיאדה ההרשמה לקורס מדריכות להכנה ללידה המיועד לדולות. פרטים והרשמה לראיונות בטלפון כנ"ל. עוד בנובמבר יתקיים מפגש הדולות השלישי אצל גילה רונאל. המפגש יעסוק הפעם בנושא "על לידה ומות" - על מעגל החיים, על ההתמודדויות שונות של דולות סביב לידה ומוות, על השוני בליווי ועל הדימיון הרב. פרטים יבואו בהודעה נפרדת ובפורום. 

ענין אחר. באחד הגיליונות הקרובים של ניוזלטר דולות, אני רוצה לעסוק בנושא ההתקשרות שבין הדולה והלקוחות שלה, ובעיקר בכלי שהוא מרכזי בעיני לצורך התקשרות כזו - חוזה כתוב. מי שכבר הכינה טיוטה כזו או שכבר עובדת מול לקוחותיה עם חוזה כתוב, מוזמנת ליצור איתי קשר (לפי הפרטים שלהלן) ואשמח להציגו במאמר. כמו כן אשמח להציג דעות בעד ונגד סוגי התקשרות כמו חוזה ואחרים.

זהו, עד כאן גיליון מספר 7 של ניוזלטר דולות. אני רוצה להודות לכותבות היקרות: לגילה רונאל, שבנוסף לכתיבה היתה גם הדולה המצוינת של גיסתי שילדה לפני יומיים בלידה נהדרת, לסיון אופירי, לרונה בראון ולעופרי זוטא. אני רוצה להזכיר לך לבקר בפורום דולות, בו תוכלי לתרום מנסיונך ומידיעותיך ולהתרם מאלו של דולות נוספות. בכל עניין ניתן לשלוח אלי אימייל או להתקשר אלי לטלפונים 03-5222427 052-8374237.

מקווה לראותך בשלישי הקרוב בכנס 'לידה פיזיולוגית באוירה ידידותית' של המרכז הישראלי לחינוך ללידה ומועדון גרייט שייפ בירושלים. תוכלי לפגוש אותי בדוכן המציגים, בו אשמח להציע לכל מי שטרם נרשמה אתר מתארח חינם ב'דולות' וב'אמנות הלידה' (למדריכות להכנה ללידה) וכמו-כן להציג את המוצרים שאני מייבאת ושיוצעו בכנס בהנחה מיוחדת:

אפי-נו מאמן לידה www.epi-no.co.il
אפי נו
דידימוס - המנשא האירופי הטוב ביותר, ארוג בנול www.leida.co.il/didymos

מאמאפונצ'ו ומאמאג'אקט משוויץ באהבה, לאמא ולתינוק שבמנשא

 www.leida.co.il/mamaponcho  www.leida.co.il/mamajacket


לידיעתך, העלאת מיניאתר מתארח באתר 'דולות' או באתר 'אמנות הלידה'מזכה אותך בפרסום מוזל באינדקס לידה - הגדול במדינה. פרטים אצל אהובה הילה חן 050-6848590 08-9455136 

תודה שקראת
ולהתראות
רותי
כל הזכויות שמורות © לאתר אמנות התמיכה בלידה | תנאי שימוש | אינדקס לידה | הכנה ללידה | שיווק באינטרנט | צור קשר | הצהרת פרטיות